Christer Peterson

Christer Peterson Umeå

Christer Peterson

Umeå

Christer Peterson föddes 1943 i Örnsköldsvik och växte upp i Husum. Han avlade ekonomexamen vid Umeå universitet 1968. Därpå följde drygt 20 år av anställningar vid bl.a. LM Ericssons huvudkontor, olika departement samt finska och svenska banker. Han disputerade vid Umeå universitet på en avhandling om fusioner 1985 och blev anställd där som lektor 1991. Peterson har undervisat i finansiering och entreprenörskap och forskat om fusioner och kapitalmarknad men främst om den nordiska skogsindustrins konkurrenskraft och globalisering. Han antogs som docent vid Umeå universitet 2002 och blev samma år professor i träteknik med särskild inriktning på trämarknader vid Luleå tekniska universitet. Peterson återanställdes vid Umeå universitet 2009 och verkade där som professor vid Handelshögskolan t.o.m. 2011; där är han nu professor emeritus. Peterson har varit styrelseledamot/-ordförande i flera företag och organisationer.

Kommentarer

Lämna ett svar