Curriculum vitae

Utbildning

Ekonomutbildning 1969 och Ekonomie doktor 1985 vid Umeå universitet.

Språkkunskaper

Engelska (flytande), Tyska (bra), Franska och Italienska (god), Ryska (något)

Anställningar

 • L. M. Ericsson, Stockholm, 1970 – 1976
 • Direktionsstab för Strategisk planering, 1970-72
 • Ekonomi- o administrativ chef för affärsområdet Datakommunikation, 1972-76
 • Departementen, Stockholm, 1976 – 1981
 • Statens industriverk (SIND), februari 1976 – februari 1978
 • Budget-/Finansdepartementet, februari 1978 – augusti 1979
 • Industridepartementet, augusti 1979 – maj 1981
 • Västerbottens Handelskammare, regionchef Umeå, 1981-85
 • Helsingfors Aktiebank (HAB) och Föreningsbanken (Suomen Yhdyspankki) i Finland, ansvarig för Representationskontor i Umeå, 1985-87
 • Sparbanken Norrland, ansvarig för Staben Kreditanalys, 1987-91
 • Handelshögskolan vid Umeå universitet, 1991 – 2002, 2009-2011
 • Universitetslektor i företagsekonomi, forskarassistent, Director Corporate Relations, ledamot i institutionens styrelse, Docent, Professor
 • Luleå tekniska universitet, 2003-2009
 • Professor i Trämarknader vid inst. för Träteknologi

Teaching experiences

Umeå School of Business (USBE), Luleå University of Technology (LTU), and elsewhere

 • Teaching in Finance at Graduate School of Business – University of Nancy 2, 1998-2010 pendant la semaine internationelle
 • Undergraduate, graduate, and PhD teaching in Finance & Accounting, at USBE, 1991-2002
 • Undergraduate and graduate teaching in Entrepreneurship, at USBE, 1991-2002
 • Undergraduate and graduate teaching in Entrepreneurship for Civil Engineers, at Umeå University, Dept. of Applied Physics and Electronics, 1996-1998
 • Teaching Ph.D.-students in Investment planning, LTU, fall 2000
 • Teaching in Executive programmes at USBE, 1991-2002
 • Undergraduate, graduate and Master Courses in Finance and Industrial Marketing at LTU 2003–2009
 • Running PhD courses in Entrepreneurship for technical and social scientists at LTU 2004
 • Tutor/supervisor for a doctoral program for managers and executives at the Brno International Business School in the Czech Republic, 2005-2008
 • Invited to China and her third biggest forest university to lecture about ’Value chains in the forest industry’, May 2006
 • International PhD course in Production of Wood Products, with a moment: Wood Markets, in Skellefteå and Rimini 2006
 • PhD course at the Royal Institute of Technology (KTH, Stockholm) Forest Products Industry Research College (FPIRC), 2006
 • Guest lecture in Dynamic Business Settings at USBE, fall 2006
 • Undergraduate teaching in Science Philosophy (Vetenskapsfilosofi) at LTU, 2008
 • Hired from LTU to run a Master course in Cash and Risk Management at USBE, 2008
 • Hired from LTU to run a course in Investment Planning, and Advising theses at USBE 2009
 • Back at USBE 2009: eight courses in Finance and a package of Master-theses

Uppdrag, aktiviteter & samverkan

Affärsverksamhet

Jag har ett Handelsbolag sedan 1992 där jag tar in royalty från Studentlitteratur och andra arvoden.

Utbildnings- och styrelseuppdrag

 • Sekreterare i Stiftelsen Näringsliv & Samhälles (SNS) lokalgrupp Umeå 1979–1987
 • Styrelseledamot i Nationalekonomiska föreningen i Umeå 1987 – 2004; dess ordförande 1987–1991
 • Styrelseledamot i Gimonäs fotbollsklubb 1988-1995
 • SIDA arrangerar utbildningar för utvecklingsländer, bl.a. en treveckorskurs med titeln: Advanced International Training Program – Bank Management. Inom ramen för dessa tre veckor har jag under tiotalet år svarat för en kurs om 3 dagar, 1-3 gånger per år, i Stockholm och utomlands
 • Under tiotalet år har jag svarat för tre dagars-kurser i avancerad Banking inom Swedbank
 • Styrelseledamot i Koinor AB, ett från Umeå universitet avknoppat företag, 1986-2004
 • Ledamot i Umeå universitets promotionskommitté 1991-2003
 • Styrelseledamot i Sorsele Trä AB, ett sågverk i Norrlands inland, sedan mars 1998, och dess styrelseordförande sedan juni 1999 fram till februari 2002 när ett japanskt företag förvärvade sågen.
 • Styrelseledamot i Umeå teaterförening, 1995-2004
 • Styrelseledamot i Ung Företagsamhet, 2006–2008
 • Styrelseledamot/Sekreterare i Umeå Emeritiprofessorers Förening, 2014-
 • Styrelseledamot i Umeå Professorers Förening, 2016-

Anförande vid ODOMs festliga 10-årsjubileum

Dvs. inför Mo & Domsjö Pensionärsförening, å Brux, Örnsköldsvik, 2014-02-05

Uppdrag från Stiftelsen MISTRA 2016

Som ordf. i en internationell panel för utvärdering av ett antal industriprogram som MISTRA finansierat under ett antal år. Författare till rapporten om Svartlutsprogrammet: Om hur Sverige missade chansen att bli först i världen att producera fossilfria drivmedel -Berättelser om Chemrecs förgasning av svartlut; aug. 2017

Professional reviews and recommendations

 • PhD Andes de Paula for lectureship at Linköping University, Jan 2010
 • Evaluation of Project proposal for SNS – Nordic Forest Research Co-operation Committee, Oct 2010
 • Evaluation of Dr Helena Lindskog for an acting professorship at Linköping University, March 2011
 • Evaluation of a number of applicants for a Professorship (Anders Nilsson), and one applicant (Jeaneth Johansson) for qualification for docent in Accounting and Control at Luleå University of Technology, May 2011
 • Evaluation of Docent Per-Olof Brehmer for a Professorship in industrial marketing at Linköping University, May 2012

Session chairman:

 • At an Economic Business History Association-conference in Helsinki, August 2002.

Formal tutor to

 • Fredrik Wahlström, institutionen för företagsekonomi vid HHU; avliden 10/3 2007.
 • Evelyn M. Richard, University of Dar-es-Salaam, Faculty of Commerce and Management, Dept. of Finance, in Tanzania; lic. dissertation, June 2006, and doctoral disseration 2010
 • Mikael Alkbring. Branschreceptets dubbelhet – En studie av sågverksbranschen i norra Sverige. FE-publikationer, 2003:169, lic-uppsats, vid USBE
 • Anders Bystedt vid LTU i Skellefteå, lic. uppsats: Industriellt träbyggande i samverkan – En studie av det strategiska nätverket Bygg i Trä, 2007
 • Tutor/supervisor for a doctoral program for managers and executives at the Brno International Business School, in the Czech Republic, 2004–2008

Publikationsförteckning

Books and monographs:

 • Familjeföretagsfusioner i svensk industri – en kartläggning och analys av utvecklingen 1970-76, SIND 1978:4, 92 sidor
 • Lokalisering av ny verksamhet till Västerbottens län. Del 2, DsB 1978:14, 50 sidor
 • Lokalisering av ny verksamhet till Västerbottens län. Del 3, DsB 1980:18, 90 sidor
 • Familjeföretag i omvandling – En studie av fusionsförlopp och utvecklingsmönster. Studier i företagsekonomi vid Umeå universitet, 1985. Doktorsavhandling, 359 sidor
 • Finsk ingenjörskonst och svenskt imperiebyggande – En jämförande studie av finsk och svensk skogsindustri. SNS Förlag AB, Stockholm, 1996, 262 sidor

Text-books

 • Företagets Finanser. Studentlitteratur. Jag har skrivit kapitel 4, 8 och 18, vilket motsvarar den finansiella strategins fundamenta. Claes-Göran Larsson är redaktör. På nyåret 2008 utgavs en utökad version med samma titel; ISBN 978-91-44-01525-5. En andra upplaga av denna version utgavs november 2009
 • Företagsfinansiering SEB. Att förstå företagets ekonomi. Studentlitteratur, mars 2010. ISBN 978-91-44-06767-4. På sid. 3 framgår att kapitlen 1-6 är hämtade ur Företagets Finanser
 • Redovisning och finansiering. Studentlitteratur, 2013. ISBN 978-91-44-09655-1, Lönnqvist m.fl. (red.). Specialutgåva för Handelshögskolan i Stockholm. Jag har skrivit kapitlet om Kapitalbindning i rörelsekapital

Refereed journal articles

 • Finnish Engineering and Swedish Imperialism: The Development Paths of Two Nordic Forest-Nations, 1950-1992. Scandinavian Economic History Review, Vol. 49/No. 1/2001
 • Mot ett integrerat nordiskt skogsindustriellt kluster. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, (The Journal of the Economic Society of Finland). Årgång 54, 3/2001
 • Common Stock Repurchases – A first Year Swedish Sample and Comparative Reactions on the US and the Finnish Markets, together with Joakim Fredriksson and Anders Nilfjord. The Finnish Journal of Business Economics, Vol. 52/No 4/2003
 • Styrning mot ökat ägarvärde inom skogsföretaget SCA, tillsammans med Anneli Holmqvist och Matilda Åström, Ekonomiska Samfundets Tidskrift, (The Journal of the Economic Society of Finland). No 3/2005
 • European Research Area in the Making: The case of the Forest-based Sector Technology Platform, together with Kari Lilja, Helsinki School of Economics and Eli Moen, Norwegian School of Management. Paperi ja Puu – Paper and Timber, Vol. 90/No. 2/2008
 • Credit risk management system of a commercial bank in Tanzania; together with Evelyn Richard, Marcellina Chijoriga, Erasmus Kaijage, all at Faculty of Commerce and Management, University of Dar es Salaam, Dar es Salaam, Tanzania and Håkan Bohman, Umeå School of Business, Umeå, Sweden. International Journal of Emerging Markets, Vol. 3/No. 3/2008
 • European Research Area in the Making (above) has been translated to Portuguese for the Brazilian Journal O Papel Journal, publication of the Brazilian Pulp and Paper Technical Association, 2008

Facktidskrifter

 • Idrottsbolagisering – Problem och möjligheter vid ombildande av idrottsföreningar till aktiebolag. Svensk Hockey, (Officiellt organ för Svenska Ishockeyförbundet), nr 2 1999
 • Den svenska aktiemarknadens reaktion på återköpsprogram – En empirisk studie av erfarenheterna från det första året. Balans – Tidskrift utgiven av Föreningen för Auktoriserade Revisorer FAR, Årgång 27, Nr 8-9/2001. Artikeln är skriven tillsammans med Joakim Fredriksson and Anders Nilfjord
 • Mitt i prick eller tavelbom? – En empirisk studie av konsensusprognoser på Stockholmsbörsen. Balans – Tidskrift utgiven av Föreningen för Auktoriserade Revisorer FAR, Årgång 29, Nr 12/2003. Artikeln är skriven tillsammans med Mattias Hörling och Anders Mattsson
 • Storälgen på Vitberget – en tillräckligt galen idé?, tillsammans med professor Rolf A. Lundin, Projektvärlden – En tidning från Svenskt Projektforum, Nr 2/2009

Contributions to monographs

 • Familjeföretagsfusioner i svensk industri 1970-74, ingår i Industriutvecklingen i Sverige, SIND 1976:7, 385 sid. Jag har skrivit kapitel 8, 16 sidor
 • Västerbotten mot år 2000. Maj 1982, 18 sidor. Jag är medförfattare
 • Kunskapsintensivt entreprenörskap, ingår i Johannisson, B. (red), Perspektiv på småföretag. Centrum för småföretagsutveckling i Växjö, 1984, sid. 239-55
 • Köp av familjeägda industriföretag – omfattning, motiv och konsekvenser. SIND 1986:5, 92 sidor. Jag medverkade i referensgrupp och som författare i mindre utsträckning
 • Svensk skogsindustri kvar i Sverige efter år 2000? IVA-rapport, 1992, Stockholm. Jag samlade in, bearbetade och levererade empiri till rapportförfattarna, professor Anders Edström och docent Lennart Strömberg
 • Den nordiska skogsindustrins attraktionskraft, i Utmaningar och möjligheter för skogsbaserad industriell och teknisk verksamhet – fem bidrag till IVA, avdelning VIII:s framåtsyftande verksamhet. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, (IVA) Arbetsdokument 1999:2, november 1999, sid. 59-79
 • EMU – fördelar och nackdelar, i Wlodarczyk, M. (red.) Röster om EMU. Folkuniversitetet, Umeå, hösten 1999, sid. 34-39
 • Convergent Patterns in Acquired SMEs; The Swedish Experience, i La semaine Internationale 2000. Recueil des interventions. Groupe ICN, Université Nancy 2, p. 151-164
 • The Emergence of Two National Concepts, and Their Convergence towards a Common Nordic Regime in the Global Forest Industry, i Lehtinen, A. A., Donner-Amnell, J. and Sæther, B. (eds.) Politics of Forests – Northern Forest-industrial Regimes in the Age of Globalization. Ashgate Publishing Limited, Aldershot England, July 2004
 • The Demise of the Swedish Model and the Coming of Innovative Localities? In New Modes of Globalization: Experimentalist forms of economic organisation and enabling welfare institutions – Lessons from the Nordic countries and Slovenia. Hull Kristensen, P. and Lilja, K. (eds.). Helsinki School of Economics B – 100, HSE Print Mars, 2009. The project is financed by EU’s Sixth Frame Program
 • Omvärldsanalys; ingår i Arken – 20 år med Tjänstecentrum i Örnsköldsvik, Å. Bodén, S. Lindholm och H. Nordström (red.). Tryckeri Ågrenshuset Produktion Bjästa 2010
 • Sweden: From Large Corporations towards a Knowledge-Intensive Economy, in Nordic Capitalisms and Globalization: New Forms of Economic Organization and Welfare Institutions. Hull Kristensen, P. and Lilja, K. (eds.) Feb. 2011, Oxford University Press

Articles at conferences and in conference proceedings

 • Mergers of Family owned Companies in Swedish Industry. Paper presented at the International Symposium on Mergers and Interorganizational Cooperation, in Lerum, Sweden, October 1977
 • The Restructuring of Family Businesses. Paper presented at the 32nd Annual Conference of the International Council for Small Business, in Vancouver, Canada, June 1987
 • Mergers and Acquisitions in Small and Medium Sized Companies – The Swedish Experience, in Proceedings of the Twenty-Second Annual Meeting of the Western Decision Sciences Institute, in San Diego, USA, March-April 1993
 • Convergent Patterns in Acquired SME:s; the Swedish Experience, in (reviewed) Proceedings of the Second Bi-annual Swedish Accounting & Auditing Research Colloquium, in Umeå, Sweden, February 1995
 • Mergers and Acquisitions – Empirical Evidence of Process and Patterns in Sweden. Paper presented in an International Conference on Accounting and Governance, in Naples, Italy, October 1998
 • Common Stock Repurchases – An Empirical Study of a first Year Swedish Sample. Reviewed paper, presented in the Proceedings of 13th Asian-Pacific Conference on International Issues, in Rio de Janeiro, October 2001, together with Joakim Fredriksson, and Anders Nilfjord
 • Managing for Increased Market Value – A Case Study of a New Management Philosophy, at the 33rd Annual ASAC Conference in Toronto, May 2005, together with med Anneli Holmqvist, and Matilda Åström
 • Issue-Selling for the FP7: Conditions and Consequences of a Technology Platform Initiative. Paper presented at the 22nd EGOS Colloquium, in Bergen, July, 2006, together with Kari Lilja, Helsinki School of Economics, and Eli Moen, University of Oslo
 • Mobilising Transnational Epistemic Communities in a Multi-Level System of Innovation: the Case of the Forest Based Sector Technology Platform. Paper presented at the University of Warwick, Multi-level Governance Workshop, 17-19 May 2007, together with Kari Lilja, Helsinki School of Economics, and Eli Moen, University of Oslo
 • Business Renewal in the Nordic Countries – Adapting to the Globalised Economy through Experimental Use of Institutional Resources, together with Kari Lilja, Helsinki School of Economics and Eli Moen, University of Oslo. Paper presented at the 24th EGOS Colloquium, Amsterdam, July, 2008; Standing Working Group 1 “Comparative Study of Economic Organizations – Functional Conversion and Renewal of Organizations”, Convenors: Steven Casper, Michel Goyer and Bob Hancké
 • Business Renewal – Adapting to the Globalised Economy through Experimental Use of Institutional Resources in the Nordic Countries, together with Kari Lilja, Helsinki School of Economics, and Eli Moen, BI Norwegian School of Management; paper presented at Scancor 20th Anniversary Conference: Kindred Spirits: Developing Ideas to Catch and Release, November 21st – 23rd, 2008, at Stanford University, San Francisco
 • Managing for Increased Market Value – A Case Study of a New Governance System and Its Remodelling due to the Stagnating Economy. Paper prepared for the European Accounting Association 33rd Annual Congress in Istanbul, May 2011
 • Regional economic ownership dynamics and the role of inward FDI from the EU – on the experimental restructuring of a regional economy, together with Gunnar Eliasson, The Royal Institute of Technology, Stockholm; paper presented at The 13th Annual Swedish Network for European Studies in Economics and Business (SNEE), European Integration Conference, May 17th – 20th , 2011, in Grand Hotel, Mölle
 • Corporate Restructuring through Mergers, Acquisitions and Divestments – The mixed roles of different stakeholders in the experimental dynamics of a Northern Swedish industrial district, together with Gunnar Eliasson, The Royal Institute of Technology, Stockholm; paper presented at The 56th ICSB World Conference Stockholm, Sweden 15th-18th of June 2011
 • On the experimental restructuring of a regional economy -A post deregulation experiment in Northern Sweden. Paper presented at the EntrepreneurshipForum Conference on Regulations, Entrepreneurship, and Firm Dynamics, in Vaxholm, Sweden Aug. 22-23, 2013

Reports on professional assignments

 • Till Statsrådet och chefen för Industridepartementet: Organisation för de regionala utvecklingsbolagen, AC-Invest och Z-Invest i Västerbottens län resp. Jämtlands län, 1979
 • Förslag till organisation av Centrum för regionalvetenskaplig forskning, Cerum, 1983
 • Vision Trä – ett länsstrategiskt projekt. Utvärderingsuppdrag från länsstyrelsen i Västerbotten, 1997
 • Länsstrategin som planeringsverktyg för regional utveckling. – Erfarenheter från ett länsstrategiskt arbete i Västerbottens län. Utvärderingsuppdrag från länsstyrelsen, 1997
 • Västerbottens Träakademi – Utvärdering av projektets första år; uppdrag från länsstyrelsen, 1998
 • Datoriserad Företagsanalysmodell resp. Ratingmodell framtagen för Sparbanken Norrland 1989, som blev standard för Swedbank
 • Om hur Sverige missade chansen att bli först i världen att producera fossilfria drivmedel -Berättelser om Chemrecs förgasning av svartlut; MISTRA, aug. 2017

Shorter comments, articles and interviews in Swedish

 • Forskning, Utveckling och Näringsliv – Strategier för fruktbar samexistens. Rapport från en studieresa i Kalifornien, 1983. Jag var medförfattare
 • Rapport från en studieresa i Storbritannien, 1986. Jag har skrivit artikeln om The Cambridge Phenomenon
 • Norra Sveriges konkurrenskraft. Anförande vid TCO:s konferens, Livskraft i Norra Sverige, 1988
 • 90-talet får ett gott slut. Rekordhögt antal nya företag och konkurser; 1930-talsmönster går igen. Artikeln publicerades i ett antal dagliga tidningar i Norrland, 1992
 • Skotträdda banker efter krisen. Artikeln publicerades i affärstidningen Norra Sveriges Affärer & Företag, nr 3/93
 • TV-debatt inför EMU-omröstningen 2003, redaktör Sverker Olofsson
 • Det mycket långsiktiga Finland. Artikeln publicerades i Västerbottens Kuriren 98-12-21, i samband med Finlands inträde i EMU
 • Västerbottens Nytt; direktsändning i TV 2002-01-29; intervju med Christer Peterson med anledning av att ett japanskt företag förvärvat Sorsele Trä AB
 • Sveriges Radio, Program 1, Studio Ett, direktsändning 19/8 2008. Paneldebatt om den svenska skogsindustrins framtid; medverkande Marie S. Arvidson, VD Skogsindustrierna, Lars Winter, platschef Wargön bruk, Christer Larsson, förbundsekonom Pappers, Lena Hjärn, bruksarbetare, och Christer Peterson, Professor vid LTU
 • Hur ska svensk pappersindustri ta sig ur krisen, Svensk Papperstidning 2008/6; referat av vad professor Christer Peterson LTU, sagt i ovan nämnda radiointervju
 • Varslen bara början på något mycket större, Västerbottens-Kuriren 2008-11-04. Intervju med professor Christer Peterson, LTU, med anledning av den finansiella krisen och varslen vid Volvo Umeverken

Academic assignments, external and internal dissertations

 • Department opponent, Umeå School of Business, November 1994, Tomas Müllern and Katarina Östergren’s doctoral dissertation manuscript
 • Department opponent, Umeå School of Business, October 1997, G-B Boström’s licentiate dissertation manuscript
 • Department opponent, Umeå School of Business, March 1999, G-B Boström’s doctoral dissertation manuscript
 • Member of Sven Arne Åsman’s licentiate dissertation committee, The Swedish University of Agriculture Sciences, Faculty of Forestry, Umeå, September 1999
 • Public opponent to Timo Pohjakallio’s doctoral dissertation “Implications of Industrial Concentration on Industry Conduct and Performance”, Helsinki University of Technology, Dept of Industrial Engineering and Management, December 2000
 • Department opponent, Umeå School of Business, January 2002, (Mikael Alkbring’s licentiate dissertation manuscript)
 • Member of Siv Nyquist’s doctoral dissertation committee, The Swedish University of Agriculture Sciences, Dept of Forest Economics, Umeå, May 2002
 • Förhandsgranskare och opponent på Åsa Gustafssons lic. uppsats “The distribution channel for softwood lumber and its logistical requirements”, Växjö universitet, Inst. för Industriella Produktionssystem, april 2003
 • Opponent på Benita Gullkvists lic. uppsats “Mot en papperslös bokföring – En kvantitativ studie i bokförares och revisorers attityder till användning av maskinläsbara datamedier i bokföringen”, Åbo Akademi, Företagsekonomiska inst., september 2003
 • Chairman of Jeaneth Johansson’s doctoral dissertation committee: Recommendation Changes in Walls of Glass – Perceived Roles and Relative Importance of Direct Contacts, 2004:52), LTU, Department of Business Administration and Social Science, Division of Management Control, December, 2004
 • Substitute member of Ragnar Jonsson’s doctoral dissertation committee, Växjö University, Department of Wood Design and Technology, October 2005
 • Opponent to Tomas Nord’s lic. thesis “Structure and developments in the solid wood value chain. Dominant saw milling strategies and industrialized housing”, LTU, Department of Civil and Environmental Engineering, Division of Structural Engineering – Timber Structures, October, 2005
 • Chairman of Åsa Gustafsson’s doctoral dissertation committee (Customer’s logistics service requirements and logistics strategies in the Swedish sawmill industry) at Växjö University, Institutionen för teknik och design, 2006
 • Member of Kittipong Sophonthummapharn’s doctoral dissertation committee, A Comprehensive Framework for the Adoption of Techno-Relationship Innovations, Empirical Evidence from eCRM in Manufacturing SMEs, September 25, 2008, at Umeå School of Business, Umeå University
 • Chairman of Tomas Nord’s doctoral dissertation committee: Prefabrication strategies in the timber housing industry – A comparison of the Swedish and Austrian markets, at LTU, November 26, 2008
 • Chairman of Jens Graff’s doctoral dissertation committee: Career as an Experiential Learning Voyage – Development of Experiential Assessment Methodology in a Lifelong Learning Context, at Umeå School of Business, Umeå University, December 11, 2008
 • Member of Saeid Homayoun’s doctoral dissertation committee, Internet Corporate Reporting Disclosure and Transparency, at LTU, December 19, 2012

Journal referee

 • Scandinavian Journal of Management (one article, November 1998)
 • Journal of Forest Economics (one article, August 2000)
 • Journal of Forest Policy and Economics (one article, March, 2003)
 • Scandinavian Economic History Review (one article, November, 2003)

Kommentarer

Lämna ett svar